Amon – Biuro Rachunkowe

           

  • Od początku działalności szczególną wagę przywiązujemy do jakości świadczonych przez nas usług

AMON Wysoką jakość świadczonych usług zapewnia profesjonalnie dobrana kadra pracownicza, korzystająca z możliwości jakie stwarza firma - stałego dostępu do najnowszych publikacji oraz specjalistycznych serwisów informacyjnych oraz szkoleń i systematycznego dokształcania w formach szkolnych i pozaszkolnych. Współpraca z naszymi klientami opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych,
  • prowadzenia ksiąg handlowych osób prawnych, w tym stowarzyszeń, fundacji i innych
  • prowadzenia księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
  • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz ze sporządzaniem planów amortyzacji;
  • ewidencji ryczałtu,
  • pełnej obsługi kadrowo-płacowej i ZUS,
  • wyprowadzania zaległości.

AMON BIURO RACHUNKOWE AMON MARIUSZ GARBARZ
ul. Kazimierza Pułaskiego 25 lok. 3
42-200 CZĘSTOCHOWA
tel./fax 034 361 05 75
e-mail: amonmariusz@onet.pl
biuro@amon.info.pl
www.amon.info.pl


ZAPRASZAMY do naszego biura